Проект : BG16RFOP002-2.089-1143-C01 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Главна Цел:Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
 
Бенефициент : Хом Кеър Хотелс ООД
 
Обща стойност: 50 000.лв, от които 50 000лв.
европейско и 
0.лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 03.11.2021г.
Край: 03.02.2022 г.

Primorsko Del Sol
Black Sea Star
Arapya Del Sol
Jasmin
Lozenets
Pirin Place
Ores Boutique Hotel